menu

Wednesday, November 14, 2012

Мэдээллийн технологи мэдээллийн систем хичээлийн стандарт


·         Мэргэжлийн индекс           E141100        
·         Хичээлийн код                    Comp531       
·         Кредит                       3
·         Хамрах хүрээ                       Баклаварын сургалтын 1,2-р ангийн нийт оюутнууд
·         Судлах цаг                96
·         Хичээлийн залгамж холбоо:
o   Сургалтын өмнөх:
o   Босоо тэнхлэгээр   Мэдээлэл зүйн хичээл, МТМС
o   Хэвтээ тэнхлэгээр             
·         Хичээлийн зорилго:  

Thursday, October 18, 2012

Мэдээллийн технологи мэдээллийн систем хичээлийн ерөнхий агуулга


·         Агуулгын хүрээ:                 
  •   Үйлдлийн системийн тухай ерөнхий ойлголт,
  •  MS Word програм түүний хэрэглээ
  •  MS Excel програм түүний хэрэглээ
  • Интернэт ба сүлжээ
  • MS Power Point  програм түүний хэрэглээ
  • Windows Explorer тухай
  •  Интернэт хэрэглээ


Thursday, September 20, 2012

Нийт 1-р дамжааны оюутнуудад

Амгаланбаяр зохиогчтой "Компьютерийн хэрэглээний хөтөч-3" номны 3-29 хуу уншиж тэмдэглэл хөтөлсөн байна

Thursday, May 17, 2012

Power Point хичээлийн шалгалт

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/chadvariin%20shalgalt%202011-2012/PowerPoint%20-%20%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB/PowerPoint%20-%20%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB/quiz.html

Monday, February 13, 2012

Нийт 1-р дамжааны оюутнуудад

Нийт оюутнууд ३-р сарын эхний долоо хоногт надтай уулзаж ангидаа илтгэл тавих сэдвээ аваарай। Илтгэлийн сэдвээ хугацаанд нь аваагүй тохиолдолд дахин сэдэв гаргаж өгөхгүй шүү।
Багш Батжаргал