menu

Monday, February 13, 2012

Нийт 1-р дамжааны оюутнуудад

Нийт оюутнууд ३-р сарын эхний долоо хоногт надтай уулзаж ангидаа илтгэл тавих сэдвээ аваарай। Илтгэлийн сэдвээ хугацаанд нь аваагүй тохиолдолд дахин сэдэв гаргаж өгөхгүй шүү।
Багш Батжаргал

No comments:

Post a Comment