menu

Thursday, October 18, 2012

Мэдээллийн технологи мэдээллийн систем хичээлийн ерөнхий агуулга


·         Агуулгын хүрээ:                 
  •   Үйлдлийн системийн тухай ерөнхий ойлголт,
  •  MS Word програм түүний хэрэглээ
  •  MS Excel програм түүний хэрэглээ
  • Интернэт ба сүлжээ
  • MS Power Point  програм түүний хэрэглээ
  • Windows Explorer тухай
  •  Интернэт хэрэглээ


No comments:

Post a Comment