menu

Wednesday, November 14, 2012

Мэдээллийн технологи мэдээллийн систем хичээлийн стандарт


·         Мэргэжлийн индекс           E141100        
·         Хичээлийн код                    Comp531       
·         Кредит                       3
·         Хамрах хүрээ                       Баклаварын сургалтын 1,2-р ангийн нийт оюутнууд
·         Судлах цаг                96
·         Хичээлийн залгамж холбоо:
o   Сургалтын өмнөх:
o   Босоо тэнхлэгээр   Мэдээлэл зүйн хичээл, МТМС
o   Хэвтээ тэнхлэгээр             
·         Хичээлийн зорилго: