menu

Wednesday, November 14, 2012

Мэдээллийн технологи мэдээллийн систем хичээлийн стандарт


·         Мэргэжлийн индекс           E141100        
·         Хичээлийн код                    Comp531       
·         Кредит                       3
·         Хамрах хүрээ                       Баклаварын сургалтын 1,2-р ангийн нийт оюутнууд
·         Судлах цаг                96
·         Хичээлийн залгамж холбоо:
o   Сургалтын өмнөх:
o   Босоо тэнхлэгээр   Мэдээлэл зүйн хичээл, МТМС
o   Хэвтээ тэнхлэгээр             
·         Хичээлийн зорилго:  
        
o   Хэрэглээний програмууд дээр мэдээллийг боловсруулах чадвартай болох
o   Илтгэл, танилцуулгыг зориулалтын програм дээр бэлдэх чадвартай болох
o   Хэвлэлийн эх бэлтгэх талаар зохих мэдлэгтэй болох
o   Интернэт, онлайн сүлжээ ашиглаж мэдээллийг сургалтанд ашиглах сурах
o   Өгөгдлийн сангийн талаар тодорхой мэдлэгтэй болох
·         Агуулгын хүрээ:                 
o   Үйлдлийн системийн тухай ерөнхий ойлголт, MS Word програм түүний хэрэглээ
o   MS Excel програм түүний хэрэглээ
o   Интернэт ба сүлжээ
o   MS Power Point  програм түүний хэрэглээ
o   Windows Explorer тухай
o   Интернэт хэрэглээ
o   Adobe Photoshop CS програм
o   Adobe Page Maker програм хэвлэлийн эх бэлтгэх
o   MS Access програм өгөгдлийн сан
·         Оюутны эзэмших мэдлэг:           
o   Хэрэглээний програмууд дээр мэдээллийг боловсруулж сурах
o   Илтгэл, танилцуулгыг стандартын дагуу хийж сурах
o   Эх бэлтгэлийн тодорхой хүрээний мэдлэг эзэмших
o   Интернэтийн орчинд ажиллах ойлголттой болох
o   Өгөгдлийн сантай ажиллах мэдлэгтэй болох
·         Оюутны эзэмших чадвар:           
o   Хэрэглээний програмуудыг ашиглан мэдээллийг боловсруулах, хэвжүүлэх чадварыг эзэмшсэн байна
o   Интернетийн орчинд хайлт хийх, олсон мэдээллээ авч ашиглах,мэдээллийг  е-mail болон share хийн солилцох чадвартай болсон байна
o   Adobe Page Maker програм ашиглан жижиг гарын авлагын эхийг бэлтгэх чадвартай болсон байна
o   Adobe Photoshop програм дээр зураг, текстийг хүссэн хэлбэртээ оруулах чадюартай болсон байна

No comments:

Post a Comment