menu

Sunday, October 20, 2013

Даалгавар 3Лабораторийн ажил №
MICROSOFT WORD 2007 ПРОГРАМ ДЭЭР SMART ART БУЮУ БҮТЦИЙН СХЕМ  БАЙГУУЛАХ, ХЭЛБЭРШҮҮЛЭХ
Зорилго: Схем байгуулж чаддаг болсон байна.
Даалгавар 1.
Доорхи схемийг байгуулж дараах байдлаар хэлбэршүүл.

Ингэхийн тулд Insert бүлэг хэрэглүүрийн Smart Art командыг өгөхөд дараах цонх гарч ирнэ.

Эндээс тохирох хэлбэрийг сонгон Ok дарна. Үүнээс бүтцийг хасч нэмж болно. Хэлбэршүүлэхдээ
Smart Art Tools/Design
Create Graphic-Бүтцийг нэмэх хасах, текстийг хэлбэршүүлэх
Layout- Ерөнхий хэлбэрийг солих
Change Color- Өнгөний хэлбэршүүлэлт
Smart Art Styles- Бэлэн эффэкт ашиглан хэлбэршүүлэхSmart Art Tools/Format
Shapes-Дүрс нэмэх, гаднаас оруулах, хэмжээг өөрчлөх
Shape Styles- Дүрсийн ерөнхий хэлбэр, суурь өнгө, хүрээний өнгө, хэлбэрүүд
WordArt Styles-текстийн хэлбэр, хэмжээ, өнгө, бусад эффэкт оруулах
Arrange-Дүрсний байрлал
Size-Дүрсийн хэмжээний тохиргоо

Гэрийн даалгавар 2.
Сургуулийн дотоод бүтэцээр схем байгуул
Үүнд:
Сургуулийн захиргаа
Эрдмийн зөвлөл
Удирдах зөвлөл
Санхүү
Сургалтын алба
Тэнхмүүд

No comments:

Post a Comment