menu

Sunday, October 20, 2013

Даалгавар 4Лабораторийн ажил №
MICROSOFT WORD 2007 ПРОГРАМ ДЭЭР ЗУРГАН ОБЪЕКТ ОРУУЛАХ, ХЭЛБЭРШҮҮЛЭХ
Зорилго: Зураг оруулах түүнийгээ хэлбэршүүлэх
Даалгавар 1.
Бэлэн зураг оруулж ирэн түүнийгээ өнгөөр хүрээлэн сүүдэрлүүл. Ингэхийн тулд Insert  бүлэг хэрэглүүрээс Picture командыг сонгон гарч ирэх цонхноос зургийн файлаа сонгоод Insert товчийг дарна. Оруулж ирсэн зургаа сонгоход програмын баруун дээд буланд Format бүлэг хэрэглүүр нэмж гарч ирнэ. Үүнд:
Brightness-Зургийн гэрлийг өөрчлөх, ихэсгэх багасгах
Contrast-зургийн ялгааг өөрчлөх, ихэсгэх багасгах
Recolor-Зургийн ерөнхий өнгийг өөрчлөх
Compress Pictures-Зургийн хэмжээг шахах
Change Picture-зургийг өөр зургаар солих
Reset Picture-зургийн анхны байдалд сэргээх
Picture Styles-зургийн бэлэн эффэкь ашиглан хэлбэршүүлэх
Arrange\Position-зургийн хуудас дээхри байрлалын тохируулах
Arrange\text Wrapping-зураг, текстийн байрлалыг тохируулах
Picture Border-Зургийн хүрээДаалгавар 2
Доорхи дүрсийг бүтээ. 
                                                                   
Үүний тулд Insert бүлэг хэрэглүүрийн Shapes командыг сонгон өөрт хэрэгтэй дүрсүүдийг сонгон авна. Мөн зураг оруулахтай адил Format бүлэг хэрэглүүр шинээр нэмэгдэх бөгөөд түүний доторхи командуудыг бие даан суралцаарай.
Гэрийн даалгавар:
Өөрсдийн тухай бичсэн танилцуулгандаа хүрээ оруулан өөрсдийн зурагийн мөн оруулан зургандаа тохирсон эффэкь оруулан batjargal@3erdene.edu.mn хаягаар явуулна.
Drawing Tools бүлэг хэрэглүүрт:
Insert Shapes-Нэмж өөр дүрс оруулах
Shapes Styles-Дүрсийг бэлэн эффэкт ашиглан хэлбэршүүлэх
Shapes Full- Дүрсийг дүүргэх өнгө
Shapes Outline-Дүрсийн хүрээний өнгө
Shadow Effects- Дүрсийг сүүдэрлүүлэх, сүүдрийн хэлбэр
3D Effects- Дүрсийг биет болгох
Arrange/Position-Дүрсний хуудас дээрх байрлалыг тохируулах
Arrange/Text Wrapping-Дүрс текстийн байрлалыг тохируулах

No comments:

Post a Comment