menu

Thursday, October 3, 2013

Танилцуулга

Овог:     Батдорж
Нэр:       Батжаргал
Мэргэжил:         Багш, Математик мэдээлэл зүй; Эрүүл мэндийн мэдээллийн технологич
Төгссөн сургууль:           2006-2010-ЭМШУИС
                                                2011-2012-ГЭБДС
Заадаг хичээл:                 Мэдээллийн технрлрги мэдээллийн систем

No comments:

Post a Comment