menu

Wednesday, October 30, 2013

Хүснэгт байгуулахХүснэгт байгуулах
Хүснэгт байгуулахдаа INSERT TABLE командын INSERT TABLE хэрэглүүрийг сонгоно. Эдгээр сонголтыг хийхэд дараах харилцах цонх нээгдэнэ.
- NUMBER OF COLUMNS – баганын тоо
- NUMBER OF ROWS – мөрийн тоо
- FIXED COLUMN WIDTH – баганын өргөн зэргийг зааж өгөөд ok дарна


Жишээ: Дараах хүснэгтийг хийе.
Ä/ä
Îþóòíû íýðñ
Êîìïüþòåð
Ãàäààä õýë
Äóíäàæ ¿íýëãýý
¯ñãýí ¿íýëãýý
Îíîî
Êðåäèò
Îíîî
Êðåäèò
1.
Áèëã¿¿íýý


2.
Çóëààêà


3.
Òýì¿¿íýý


4.
Ñàéõàíààa.    TABLE- ийн INSERT TABLE командыг ашиглан 8 багана (COLUMN 8), 3 мөртэй (ROW 3) хүснэгт байгуулъя.

b.    Энэ хүснэгтийн багануудыг A,B,C …H гэсэн англи үсгээр, мөрийг 1,2,3 гэсэн тоогоор тэмдэглээд эхний нүдийг A1, дараагийн нүдийг B1, доодох нүдийг нь B2 г.м-ээр тэмдэглэе.

A
B
C
D
E
F
G
H
1
A1
B1


2

B2
C2


F2


3D3


G3

c.    A1, A2 нүднүүдийг тэмдэглээд MERGE CELLS командыг ашиглан нэгтгэж нэг нүд болгое. Өөрөөр хэлбэр A1, A2 нүднүүдийг идэвхижүүлээд хулганыхаа баруун талын товчийг ДАРЖ MERGE CELLS командыг сонгоно.d.    Үүнтэй адилаар B1B2, C1D1, E1F1, G1G2, H1H2 нүднүүдийг хооронд нь нэгтгэе.


e.    Хүснэгтээ бүгдийг харлуулж тэмдэглэсний дараа FONT хэрэгслээс ARIAL фонтыг, FONT SIZE хэрэгслээс 11 гэсэн хэмжээг сонгоод дараах зүйлсийг бич. Энд нүднүүдийн хооронд шилжихдээ гарын TAB товчлуурыг ашиглах нь тохиромжтой.
Ä/ä
Îþóòíû íýðñ
Êîìïüþòåð
Ãàäààä õýë
Äóíäàæ ¿íýëãýý
¯ñãýí ¿íýëãýý
Îíîî
Êðåäèò
Îíîî
Êðåäèò
f.     A1 нүдэнд курсороо аваачаад (хулганы баруун товчийг дарж) TEXT DIRECTION командыг ашиглан текстийн чиглэлийг өөрчил.
Ä/ä
Îþóòíû íýðñ
Êîìïüþòåð
Ãàäààä õýë
Äóíäàæ ¿íýëãýý
¯ñãýí ¿íýëãýý
Îíîî
Êðåäèò
Îíîî
Êðåäèò
g.    Дээрх аргаар G1, H1 нүдэнд байрлах текстүүдийн чиглэлийг өөрчил.
Ä/ä
Îþóòíû íýðñ
Êîìïüþòåð
Ãàäààä õýë
Äóíäàæ ¿íýëãýý
¯ñãýí ¿íýëãýý
Îíîî
Êðåäèò
Îíîî
Êðåäèò
h.    Хулгана ашиглан багана ба мөрийн хэмжээг өөрлөх болон DIS-TRIBUTE COLUMNS EVENLY командыг ашиглан хүснэгтийг дараах хэлбэрт оруул.
Ä/ä
Îþóòíû íýðñ
Êîìïüþòåð
Ãàäààä õýë
Äóíäàæ ¿íýëãýý
¯ñãýí ¿íýëãýý
Îíîî
Êðåäèò
Îíîî
Êðåäèò
i.      Хулганыхаа баруун товчийг дарж CELL ALIGNMENT командуудыг ашиглан хүснэгтийн нүднүүдэд байрлах текстүүдийг хэвтээ болон босоо чиглэлийн дагуу голлуул.
Ä/ä
Îþóòíû íýðñ
Êîìïüþòåð
Ãàäààä õýë
Äóíäàæ ¿íýëãýý
¯ñãýí ¿íýëãýý
Îíîî
Êðåäèò
Îíîî
Êðåäèò

j.      Курсорыг A3 нүдэнд аваачаад NUMBERING командыг (HOME цэсийн NUMBERING хэрэгслийг) ашиглан дугаар оруул.
Ä/ä
Îþóòíû íýðñ
Êîìïüþòåð
Ãàäààä õýë
Äóíäàæ ¿íýëãýý
¯ñãýí ¿íýëãýý
Îíîî
Êðåäèò
Îíîî
Êðåäèò
k.    Â2 í¿äýíä ñóðàã÷èéí íýðèéã îðóóë. Èíãýýä åðºíõèé õ¿ñíýãòýý áàéãóóëëàà.
Ä/ä
Îþóòíû íýðñ
Êîìïüþòåð
Ãàäààä õýë
Äóíäàæ ¿íýëãýý
¯ñãýí ¿íýëãýý
Îíîî
Êðåäèò
Îíîî
Êðåäèò

 Áèëã¿¿íýýl.      Хүснэгтэндээ мөр нэмэх хамгийн хялбар арга бол хүснэгтийн хамгийн сүүлийн нүдэнд курсороо аваачаад гарын TAB товчлуурыг дарах замаар хүснэгтэндээ мөр нэмж оруулна. Ийм замаар хүснэгтэндээ 3 нүд нэмж сурагчдын нэрсийг бичнэ. Үүний дараа Design цэсийн Table styles командыг сонгож өөртөө таалагдсан өнгө, хүснэгтийн хэлбэрийг сонгож дараах хэлбэрт оруулж болно. Ингээд бид хүснэгт байгуулах ерөнхий аргатай танилцлаа.
Ä/ä
Îþóòíû íýðñ
Êîìïüþòåð
Ãàäààä õýë
Äóíäàæ ¿íýëãýý
¯ñãýí ¿íýëãýý
Îíîî
Êðåäèò
Îíîî
Êðåäèò
1.
Áèëã¿¿íýý


2.
Çóëààêà


3.
Òýì¿¿íýý


4.
Ñàéõàíàà


No comments:

Post a Comment