menu

Tuesday, January 14, 2014

Математик Мэдээлэл зүйн багш

"ГУРВАН-ЭРДЭНЭ" БАГШИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬД
БЭЛТГЭГДЭЖ БУЙ МЭРГЭЖИЛТНИЙ
МЭРГЭШЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Мэргэжил: Багш
Мэргэшил: Математик Мэдээлэл зүйн багш
Мэргэжлийн индекс: D 141500

Мэргэжлийн зориулалт
·         Математик Мэдээлэл  зүйн  багш  /бакалавр/ нь ерөнхий  боловсролын  болон  мэргэжлийн сургуульд багшлах болон мэдээллийн технологийн чиглэлээр ажиллахад бэлтгэгдэнэ.

Мэргэжилтэнд таеигдах ерөнхий шаардлага

·         Математик Мэдээлэл зүйн багш бакалавр нь сэтгэн бодох чадвар сайн, аливаа асуудалд дүн шинжилгээ хийж арга технологийг оновчтой хэрэглэх, нийгмийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн алхах, цаашид өсөн дэвжих, хөгжих чадвартай.
·         Мэргэжлийн мэдлэг, бие даан суралцах чадвар, бүтээлч сэтгэлгээтэй, гадаад хэлний зохих мэдлэг чадвартай, ертөнцийг үзэх үзэл төлөвшсөн.
·         Ажлын чанар үр дүнг эрхэмлэдэг, эрдэм шинжилгээ, сурган хүмүүжүүлэх ажилд сонирхолтой, хамт олныг зөв зохион байгуулах чадвартай байна.

Monday, January 13, 2014

https://drive.google.com/a/3erdene.edu.mn/file/d/0B7VdKHtYHCWYZjlUT2hDakVfUWM/edit?usp=sharing